Tips og triks — Microgreens RSSTverrfaglig opplegg for dypdykk i bærekraftmålene

FNs bærekraftmål som rød tråd ved dyrking av spirer og salat 1) Mikrogrønt kan dyrkes hvor som helst, ikke minst i de fattigste deler av verden. For å dyrke frem et lite måltid trenger man 30 gram frø og en desiliter vann. Det er bærekraftig.2) Å frakte store mengder mat inn til de store byene er et stort miljøproblem, både i form av utslipp men bomiljøer er påvirket av trafikk og støy. Spirer kan dyrkes i en kjeller i et borettslag og forsyne hele blokken med sunn og god mat.3) Planter trenger CO2 for å vokse. Ved å samle inn CO2 og la planter "forbrenne" den reduserer vi det totale utslippet4) Et et lukket miljø (innendørs) er det enkelt å kontrollere...

Fortsett å lese