Skolene bør bruke dyrking som utgangspunkt i undervisning av FN's bærekraftmål


FNs bærekraftmål som rød tråd ved dyrking av spirer og salat


Sustainable goals


1) Mikrogrønt kan dyrkes hvor som helst, ikke minst i de fattigste deler av verden. For å dyrke frem et lite måltid trenger man 30 gram frø og en desiliter vann. Det er bærekraftig.
2) Å frakte store mengder mat inn til de store byene er et stort miljøproblem, både i form av utslipp men bomiljøer er påvirket av trafikk og støy. Spirer kan dyrkes i en kjeller i et borettslag og forsyne hele blokken med sunn og god mat.
3) Planter trenger CO2 for å vokse. Ved å samle inn CO2 og la planter "forbrenne" den reduserer vi det totale utslippet
4) Et et lukket miljø (innendørs) er det enkelt å kontrollere at det ikke kommer inn lus, midd og andre skadedyr, slik at vi ikke trenger å bruke sprøytemidler. Mange bruker nå UV lys for å holde skadedyr unna.
5) Spirer og mikrogrønt har et mer konsentrert innehold av supersunne næringsstorffer. 
6) Det er fortsatt mulig å oppdage smartere måter å dyrke frem spirer på. Dette er et veldig bra prosjekt for "Ungt entrepenørskap"
Legg igjen en kommentar


Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres