Hydroponi - dyrking uten jord


Dyrking av planter anbefaler vi å gjøre i steinull og vann i stedet for i jord. Plantene får kontinuerlig en næringsvæske som, avhengig av hydrosystem, tilsettes manuelt eller automatisk . Plantenes rotsystem er i stadig kontakt med vannet og næringen, noe som gjør at de ikke trenger å søke etter det på samme måte som i jord. Det gjør at plantene vokser seg større på kortere tid.

Forskning viser at hvis du gir planten riktig mengde næring i vannet, gir den tilstrekkelige med lys og riktig temperatur vil du få opp til 40% mer avling ved å dyrke hydroponisk.