Bruk ESP-NOW til å hente data fra sensorene dine!


Det er spesielt to faktorer som bør ligge til grunn når man skal velge kommunikasjonsprotokoll for å hente data fra sensorer og kommunisere mellom sonsorer:
1) Avstand mellom sensorer og gateway/sentral enhet 
2) Tilgang på strøm / strømforbruk

Alternative teknologier:
1) GPRS / 4G / 5G: Mobilt bredbånd har en uendelig rekkevidde bare du har en mobilmast i nærheten. Men det har en kostnad, både på bruk og energiforbruk. Ping-tiden kan være høy og utstyret er dyrt.

2) Bluetooth / BLE: Blåtann har en relativt kort rekkevidde. Strømforbruk på BLE er lavt, men tradisjonell bluetooth kommunikasjon bruker en del strøm

3) LORA: Dette er en ny standard som krever spesielle transceiver både for sending og mottak. Men siden den i Europa bruker gratis-frekvensen for radiobølger på 868MHz og har en enorm rekkevidde, er dette en aktuell frekvens for stor-bonden som ønsker å plassere sensorer flere kilometer hjemmefra. Lora egner seg kun for meget små datamengder, som f.eks. et tall for fuktighetsnivået i jorda hver time.

4) ESP-Now er en fin protokoll for de som allerede har tatt i bruk ESP32 både som sentrale enheter og ute på sensorene. Bruken av ESP32 er pr august 2020 eksplosiv. ESP-Now er en punkt-til-punkt overføring av små datamengder via 2.4Ghz båndet med en rekkevidde på opp til 200 meter. ESP-Now krever svært lite strøm og er meget enkelt å sette opp. 

5) Thread. Google og en del andre store jobber med en IOT protokoll som de kaller Thread. Søk på Thread Group for å lese mer om dette. Thread er trolig veldig bra, men det er foreløpig svært få andre enn Google / Nest som har implementert standarden i produktene sine.


Legg igjen en kommentar


Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres